План писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште ( VII и VIII разред)
Месец Наставна недеља КОНТРОЛНИ  И ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ И ПИСМЕНИ
VII1 VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2 VIII3  
                 
ЈАНУАР 17.              
17/18              
18/19              
ФЕБРУАР 19/20     српски контролни српски контролни математка контролни математка контролни српски контролни
20/21 српски контролни српски контролни         хемија контролни
21.         математка контролни математка контролни  
21/22       српски контролни хемија контролни математка контролни
22 српски писмени       хемија контролни    
МАРТ 23. математка контролни српски писмени   математка контролни српски писмени   српски контролни
23/24 енглески контролни       хемија контролни енглески, хемија контролни       енглески контролни       српски контролни енглески контролни       енглески контролни, српски писмени
24/25 хемија контролни енглески контролни   хемија контролни математика писмени српски конт. математика писмени хемија контролни, математика писмени
25/26     српски писмени српски писмени      
26              
АПРИЛ 26              
27. математика писмени   математика писмени хемија, биологија конт. хемија, биологија конт., српски писмени математка контролни
28.         математка контролни математка контролни  
29.   хемија контролни српски, хемија контролни српски контролни      
30. енглески писмени енглески писмени енглески писмени хемија контролни математка контролни математка контролни енглески писмени
МАЈ 30/31 српски контролни,  српски контролни   енглески писмени енглески писмени енглески писмени  
31 /32 математика контролни   математка контролни биологија контролни биологија контролни хемија контролни
32/33 српски писмени српски писмени     хемија контролни српски писмени српски писмени
33/34     српски писмени српски писмени српски, математика писмени хемија контролни, математика писмени математика писмени
34.              
ЈУН 34/35 математика писмени хемија контролни хемија контролни математика писмени      
35/36       хемија контролни      
36 хемија контролни