План писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште ( I и II разред)
Месец Наставна недеља КОНТРОЛНИ КОНТРОЛНИ
I1 I2 I3 II1 II2 II3    
ЈАНУАР 17.            
17/18            
18/19            
ФЕБРУАР 19/20 диктат писм.ср          
20/21 контролни - мат контролни - мат контролни - мат контролни - срп  
21. контролни -мат контролни - срп контролни - срп правопис срп.језик контролни - мат контролни - с.око нас
21/22 диктат писм.ср     контролни - мат контролни - мат контролни - мат
22            
МАРТ 23.   контролни - мат контролни - мат     контролни - мат
23/24   контролни - срп контролни - срп контролни - мат контролни - мат контролни - срп
24/25 контролни- саб и одуз     контролни - срп контролни - срп  
25/26 правопис - српски контролни - мат контролни - мат контролни - с.око нас контролни - с.око нас контролни - с.око нас
26            
АПРИЛ 26            
27. контролни- саб и одуз контролни - срп контролни - срп  математика контролни - мат контролни - мат
28. правопис - српски      математика контролни - с.око нас контролни - с.око нас
29.   контролни - мат контролни - мат контролни - срп контролни - срп контролни - срп
30. контролни- саб и одуз          
МАЈ 30/31   контролни - мат контролни - мат контролни - срп контролни - срп контролни - мат
31 /32 језичке вежбе     контролни - мат контролни - мат контролни - срп
32/33 диктат     контролни - с.око нас контролни - с.око нас контролни - с.око нас
33/34   контролни - срп контролни - срп      
34. контролни -мат     контролни - срп контролни - срп  
ЈУН 34/35 јез.-правописне вежбе     контролни - мат контролни - мат контролни - срп
35/36 контролни-мат контролни - мат контролни - мат контролни - с.око нас контролни - с.око нас контролни - с.око нас
36