ОШ ЖаркоЗрењанин

Кикинда

 

СПИСАК РАДНИКА ШКОЛЕ

 

 

Фаркаш Тихомир

директор

Станић Драгана

школски педагог

Мирић-Дејановић Снежана

школски психолог

Стојковић Немања

секретар

Протић Аница

библиотекар

Лабус Светлана

административно финансијски радник

Деспотов Оливера

наставник српског језика

Косић Оливера

наставник српског језика

Бандић Јована

наставник српског језика

Караџин Вера

наставник енглеског језика

Бартолић Теа

наставник енглеског језика

Мудринић Милан

наставник немачког језика

Влајков Снежана

наставник немачког језика

Глишин Лидија

наставник немачког језика

Војводић Златан

наставник ликовне културе

Француски Борислав-замена

наставник музичке културе

Думитров Јелена

наставник историје

Рош Александра

наставник историје

Обрадовић Сава

наставник географије

Рађеновић Драган

наставник географије

Трифунац Весна

наставник математике

Вукобрат Владимир

наставник математике

Инђић Бранислав

наставник математике

Радивојша Жељко

наставник физике

Гецић Александра-замена

наставник хемије

Чизмар Зорица

наставник хемије

Чобић Драган

наставник биологије

Дражић Мирјана

наставник биологије

Јовчевски Јаким

наставник ТИО

Антонић Милан

наставник ТИО

Маринков Саша

наставник ТИО

Миланов Небојша

наставник ТИО

Хрњак-Сивчев Весна

наставник ТИО

Букуров Драгослав

наставник физичког васпитања

Радујко Зоран

наставник физичког васпитања

Радловић Владимир

наставник физичког васпитања

Балабан Драгана

наставник информатике

Мијанџић Марија

наставник верске наставе

Влајков Јелена

наставник енглеског језика

Грбић Весна

наставник енглеског језика

Божић Мила

наставник разредна наставе

Жеравица Љиљана

наставник разредна наставе

Беловић Душан

наставник разредна наставе

Терзин Мирослава

наставник разредна наставе

Гурзулов Мирјана

наставник разредна наставе

Фаркаш Светлана

наставник разредна наставе

Трећаков Снежана

наставник разредна наставе

Шаргин-Њагрић Аница

наставник разредна наставе

Ђукић Бранислава

наставник разредна наставе

Грастић Гордана

наставник разредна наставе

Терзин-Француски Злата

наставник разредна наставе

Лисул Ева

наставник разредна наставе

Вицо Патриција

наставник разредна наставе

Јелена Шербул

наставник у продужном боравку

Голић Савица

домар

Гаврић Славка

сервирка

Чупић Марија

спремачица

Лејић Душица

спремачица

Зрнић Вера

спремачица

Кнежевић Јелка

спремачица

Тот Аница

спремачица

Киш Јасмина

спремачица

Бицок Јелица

спремачица

Весин Соња

спремачица

Поповић Милан

чувар