setalpm
ОШ Жарко Зрењанин  Београдска 8   |   23300 Кикинда Језик:Обавештење о закљученом уговору - ексурзија ученика 1. разреда

Обавештење о закљученом уговору - ексурзија ученика од 2. до 5. разреда

Обавештење о закљученом уговору - ексурзија ученика 7. и 8. разреда

Обавештење о закљученом уговору - настава у природи за ученике од 2. до 4. разреда

Одлука о додели уговора - ужина ученика

Конкурсна документација - ужина ученика

Позив за подношење понуде - ужина ученика

Обавештење о закљученом уговору - партија I

Обавештење о закљученом уговору - партија II

Обавештење о закљученом уговору - партија III

Обавештење о закљученом уговору - партија IV

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Организовање и извођење екскурзије ученика 2017/2018. год.

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добра - ужина ученика

Конкурсна документација за јавну набавку добра - ужина ученика

Позив за подношење понуде - ужина ученика

Обавештење о закљученом уговору, организовање и извођење екскурзије ученика 1., 2., 3. и 5. разреда

Обавештење о закљученом уговору, организовање и извођење екскурзије ученика 7. разреда.

Обавештење о закљученом уговору, организовање и извођење екскурзије ученика 8. разреда

Обавештење о закљученом уговору, извођење наставе у природи ученика 4. разреда

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организовање и извођење екскурзије ученика 1,2,3,5,6,7 и 8. разреда и наставе у природи за ученике 4. разреда

Обавештење о закљученом уговору - ужина ученика

Одлука о додели уговора - ужина ученика

Јавна набавка - ужина

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору (екскурзија 2. разред)

Обавештење о закљученом уговору (екскурзија 3. 4. и 6. разред)

Обавештење о закљученом уговору (екскурзија 5. 7. и 8. разред)

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Конкурсна документација екскурзије 2016.година

Јавна набавка - ужина