Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана.

Продужени дневни боравак један је од модела којим се могу квалитетно и ефикасно  решити наведени проблеми, посебно у градским  срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилн

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе.

Боравак и рад према таквом облику организује се од 7и30  пре подне и од 10и40  до 16и 30 часова после подне.

Група ученика-полазника продуженог боравка се организује по принципу хетерогених група ученика различитих разреда и различитих одељењаог развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 

    

КАДА  ЈЕ НАСТАВА ПОСЛЕ ПОДНЕ А БОРАВАК ПРЕ:

07:30 do 08:00- јутарње прихватање ученика

08:00 do 08.30-слободно време и доручак

08:30 do 09:00-jутарња гимнастика

09:00 do 10:30- самосталан рад ученика и израда домаћих задатака

11:30 do 12:00- слободно време

12:00 do 12:30- реализација неке од пратећих активности

12:30 do 13:00- хигијенска припрема за ручак и ручак

13:00 do 13:10- одвођење ученика на наставу

 

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ  А БОРАВАК ПОПОДНЕ:

 

10:40 do 11:00- прихватање ученика  

11:00 do 11.30- слободно време

 11:30 do 12:00- слободне активности

12:30 do 13:00-хигијенска припрема за ручак и ручак

13:00 do 14:30-самосталан рад ученика и израда домаћих задатака

14:30 do 16:30 реализација неких од пратећих активности