Спортски реквизити за нашу школу!

Наша школа је по конкурсу Секретаријата за спорт и омладину, током ове школске 2022/23.

Године,  добила средства за набавку спортских реквитита за фискултурну салу, у износу од 180.000 динара, по програму „Набавка реквизита за салу за физичко васпитање“.

Средства су одобрена на јавном конкурсу за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АПВ.