ЗАПОСЛЕНИ

Запослени  у О.Ш. „Жарко Зрењани“

Тихомир Фаркаш директор
Немања Стојковић секретар-правник
Снежана Мирић-Дејановић психолог
Мирјана Благојевић педагог
Драгана Којић административно-финансиски радник
Ружица Недин библиотекар
Мила Божић наставник разредне наставе
Јелена Шербула наставник разредне наставе
Љиљана Жеравица наставник разредне наставе
Снежана Трећаков наставник разредне наставе
Гордана Грастић наставник разредне наставе
Аница Шаргин-Њагрић наставник разредне наставе
Мирослава Терзин наставник разредне наставе
Мирјана Гурзулов наставник разредне наставе
Светлана Фаркаш наставник разредне наставе
Аница Протић наставник разредне наставе
Јелена Љубоја наставник разредне наставе
Патриција Вицо наставник разредне наставе
Данијела Драгин наставник у продуженом боравку
Александра Радовановић наставник у продуженом боравку
Емилија Пећанац наставник математике
Бранислав Инђић наставник математике
Владимир Вукобрат наставник математике
Јована Бандић наставник српског језика и књижевности
Оливера Деспотов наставник српског језика и књижевности
Оливера Косић наставник српског језика и књижевности
Вера Караџин наставник енглеског језика
Теа Миљевић наставник енглеског језика
Јелена Влајков наставник енглеског језика
Весна Грбић наставник енглеског језика, и грађанског васпитања
Ивана Радивојша наставник немачког језика
Лидија Глишин наставник немачког језика
Јелена Думитров наставник историје
Александра Рош наставник историје
Драган Чобић наставник биологије
Данијела Тртић наставник биологије
Бранислава Дилбер-Косић наставник хемије
Жељко Радивојша наставник физике
Александра Остојин наставник географије
Наташа Француски наставник музичког васпитања
Златан Војводић наставник ликовног васпитања
Јаким Јовчевски наставник технике и технологије
Саша Маринков наставник технике и технологије
Небојша Миланов наставник технике и технологије
Срђан Митровић наставник физичког и здравственог васпитања
Владимир Радловић наставник физичког и здравственог васпитања
Зоран Радујко наставник физичког и здравственог васпитања
Ненад Кихас наставник информатике и рачунарства
Марија Мијанџић наставник верске наставе, и грађанског васпитања
Мелита Фејеш наставник мађарског језик са ел. националне културе
Јелена Толицки наставник биологије (наставник на стручној пракси)
Савица Голић домар
Борислава Татомир сервирка
Чупић Марија спремачица
Мелита Ђурић спремачица
Вера Зрнић спремачица
Јелка Кнежевић спремачица
Аница Тот спремачица
Јелица Бицок спремачица
Соња Весин спремачица
Ивана Сили спремачица
Милан Поповић спремачица