ОПШТА АКТА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 17.01.23.

Правилник о вреднованју квалитета рада установе

Коначна верзија правилника – одговорност запослених

Правила понашања

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о васп. дисц. одговорности ученика 2. измена

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика школе

Правилник о сталном стручном усавршавању у установи 

Правилник о вреднованју квалитета рада установе

Правилник-о-вредновању-квалитета-рада-установа

Статут школе