ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2023. годину

3. oобавештење о покретању преговарачког поступка

4. Конкурсна документација непредвиђени радови

11. oобавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација ужина 2017

Конкурсна документација екскурзија 2017-18

Конкурсна документација екскурзија 2017

Конкурсна документација екскурзија 2016

Конкурсна документација ужина 2016

Конкурсна документација ужина 2018

Конкурсна документација нова 2015

Kонкурсна документација – фискултурна сала

Мишљење управе- фискултурна сала

Обавештење о закљученом уговору- II

Обавештење о закљученом уговору- партија II – екскурзија 2017-18

Обавештење о закљученом уговору – партија II

Обавештење о закљученом уговору- ужина 2019/2020

Обавештење о закљученом уговору I

Обавештење о закљученом уговору III

Обавештење о закљученом уговору IV

Обавештење о закљученом уговору партија I – екскурзија 2017-18

Обавештење о закљученом уговору – партија I

Обавештење о закљученом уговору – партија III – екскурзија 2017-18

Обавештење о закљученом уговору – партија III

Обавештење о закљученом уговору – партија IV – екскурзија 2017-18

Обавештење о закљученом уговору – партија IV

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 1

Одлука о додели

Позив за подношење понуде 0217

Позив за подношење понуде – екскурзије 2018

Позив за подношенје понуде – ужина

Позив за подношење понуде (1)

Позив за подношење понуде(1) (2)

Позив за подношење понуде

Позив за подношење понуде ужина Uc2017

Конкурсна-документација

Одлука о додели уговора екскурзије и настава у природи

Одлука о додели уговора ЈН 4 – сала

Одлука о додели уговора ПДФ

Одлука о додели уговора преговарачки пост фискултурна сала. ПДФ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – екскурзија

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – екскурзијаa

Одлука о додели уговора ужина 19-20

Одлука о додели уговора ужина 2020-21

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором