ИСТОРИЈАТ

Основна школа “Жарко Зрењанин је најновија и једна од највећих школа у Општини Кикинда. У школи се обавља образовно-васпитни рад са ученицима од 1. до 8. разреда који су распоређени у 26 одељења. У школском дворишту се налазе нови терени за мали фудбал, кошарку и одбојку. У школи се налазе 2 информатичка кабинета и кабинети за све наставне предмете, медијатека, библиотека, продужени боравак и зубна амбуланта. Школа је препознатљива по бројним успесима ученика на општинским, окружним и републичким такмичењима из бројних предмета као и разних спортова. Ученици школе су постизали велике успехе на бројним телевизијским квизовима знања, литерарним и ликовним конкурсима. Наша школа већ неколико година, на обострано задовољство, остварује успешну међународну сарадњу са школом из Немачког града Хекстер